Referentna lista korisnika
   
Red. br. Naziv Mjesto
Obrazovna djelatnost

1.

EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA

Rijeka

2.

FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

Opatija

3.

MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka

4.

POMORSKI FAKULTET

Rijeka

5.

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

Rijeka

6.

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Rijeka

7.

TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka

Zdravstvena djelatnost

1.

KBC ZAGREB

Zagreb

2.

KBC RIJEKA

Rijeka

3.

KBC SPLIT

Split

4.

BOLNICA ROVINJ

Rovinj

5.

BOLNICA VUK VRHOVAC

Zagreb

6.

BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI KLENOVNIK

Klenovnik

7.

DOM ZDRAVLJA RIJEKA

Rijeka

8.

KB DUBRAVA

Zagreb

9.

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Zagreb

10.

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

Lovran

11.

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU

Zagreb

12.

MAGDALENA - SPECIJALNA BOLNICA ZA KARDIOVASKULARNU KIRURGIJU I KARDIOLOGIJU

Krapinske Toplice

13.

OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Koprivnica

14.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Karlovac

15.

OPĆA BOLNICA PULA

Pula

16.

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Virovitica

17.

OPĆA BOLNICA ZABOK

Zabok

18.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN"

Zagreb

19.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

Rab

20.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

Zagreb

21.

SPECIJALNA BOLNICA STUBIČKE TOPLICE

Stubičke Toplice

22.

SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA

Zabok

23.

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF

Novi Marof

24.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA

Crikvenica

25.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

Opatija

26.

USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Rijeka

27.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SDŽ

Split

28.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE PRIMORSKO GORANSKE

Rijeka

29.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN

Rijeka

30.

ŽUPANIJSKA BOLNICA BJELOVAR

Bjelovar

31.

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Čakovec

32.

ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Požega

33.

DOM ZDRAVLJA SDŽ

Split

34.

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod

Proizvodna djelatnost

1.

HEMPEL d.d. Umag

Umag

2.

VIKTOR LENAC d.d. RIJEKA

Rijeka

3.

MEGGLE HRVATSKA d.o.o.

Osijek

4.

PIK RIJEKA

Rijeka

5.

ISTRA BENZ PLINI

Bakar

6.

SIPRO d.d.

Umag

7.

VULKAN NOVA d.d.

Rijeka

8.

DRVNA INDUSTRIJA KLANA d.d.

Klana

9.

GENERA D.D.

Zagreb

10.

VIKTOR - SERVISI d.o.o. RIJEKA

Rijeka

11.

ZANATSERVIS d.o.o.

Opatija

12.

BARIĆ KIP d.o.o.

Kastav

Trgovinska djelatnost

1.

MERCATOR H d.o.o.

V.Gorica

2.

MERCATOR BiH d.o.o.

Sarajevo

3.

MERCATOR S d.o.o.

Beograd

4.

MERCATOR CG d.o.o.

Podgorica

5.

PLODINE d.o.o.

Rijeka

6.

GHETALDUS-RIJEKA D.O.O.

Rijeka

7.

MARITERM d.o.o.

Kastav

8.

NIKAS d.o.o.

Opatija

9.

TERMAG d.o.o.

Rijeka

Uslužna djelatnost

1.

LUKA RIJEKA d.d.

Rijeka

2.

BIMONT d.d.

Rijeka

3.

BKS BANK

Rijeka

4.

BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.

Rijeka

5.

CROATIA PILOT d.o.o.

Rijeka

6.

DEZINSEKCIJA D.O.O.

Rijeka

7.

Grad d.o.o. Pula

Pula

8.

IKB BANKA

Umag

9.

J.P.S. AGENCIJA d.o.o.

Rijeka

10.

JADRAN INFORMATIKA d.o.o.

Rijeka

11.

JADRANSKA VRATA d.o.o.

Rijeka

12.

JADRANSKI POMORSKI SERVIS

Rijeka

13.

MIKRO-FILM d.o.o.

Rijeka

14.

NIU EDIT Rijeka

Rijeka

15.

PARKOVI d.o.o.

Opatija

16.

PRIVEZ - ODVEZ d.o.o.

Rijeka

17.

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o.

Rijeka

18.

RIJEKAPROMET d.o.o.

Rijeka

19.

TD BAŠKA

Baška

20.

TRŽNICE RIJEKA d.d.

Rijeka

Knjigovodstvene usluge

1.

ASTRA REVIZIJE d.o.o.

Zagreb

2.

DAIRA d.o.o.

Opatija

3.

ECONOMICUS d.o.o.

Rijeka

4.

I.R.I. CON d.o.o.

Opatija

5.

KIBORG d.o.o.

Rijeka

6.

NUMA d.o.o.

Rijeka

7.

RITAM d.o.o.

Rijeka

8.

ŠIFRA RIK d.o.o.

Kastav

Zaštitarska djelatnost

1.

ADRIATIC SECURITY D.O.O.

Zadar

2.

AKD ZAŠTITA

Zagreb

3.

SECURITAS

Zagreb

Građevinska djelatnost

1.

GP KRK

Krk

2.

GP RIJEKA

Rijeka

3.

GPP MIKIĆ

Malinska

4.

NOVOTEHNA

Rijeka

5.

TIHA d.d.

Šilo

Ostale djelatnosti

1.

TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

Rijeka

2.

CENTAROPREMA d.d.

Rijeka

3.

CONIK d.o.o.

Krk

4.

KANAL Ri d.o.o.

Rijeka

5.

LJEKARNA PABLO

Rijeka

6.

OLIVARI d.o.o.

Malinska

7.

PABLO d.o.o.

Zagreb

8.

SAN - DI d.o.o.

Rijeka