Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

 
NOVO 02.11.2013.: Funkcija izrade JOPPD obrasca (xml datoteka) za neoporeziva primanja koja se isplaćuju putem blagajne.


Aplikacija Blagajna s putnim nalozima omogućuje evidentiranje blagajničkog poslovanja i putnih naloga.


Aplikacija sadrži slijedeću funkcionalnost:

Evidencija blagajničkih transakcija 
 • evidencija dokumenta uplate
 • evidencija dokumenata isplate sitnih materijalnih troškova i ostalih troškova
 • izrada uplatnica i isplatnica ne temelju evidentiranih dokumenta
 • ispis uplatnica i isplatnica
 • mogućnost evidencija isplata na tekući račun i izrada zbrojnog naloga za prijenos (bezgotovinska blagajna)


 Evidencija putnih naloga
 • unos putnih naloga (isplata predujma)
 • obračun putnih naloga po završetku službenog puta (izračun dnevnica i ostalih troškova)
 • ispis putnih naloga


 Šifarnici
 • osobe, vozila, tvrtke, konta, vrste isplata i uplata, relacije, mjesta, općina, radna mjesta itd.

Izvještaji
 • blagajnički izvještaj
 • temeljnica za knjiženje
 • temeljnica (rekapitulacija po razini poduzeća, mjesto troška, osoba)
 • ispis specifikacija dokumenta uplata i isplata sa svim detaljima
 • izrada JOPPD xml obrasca za neoporezive isplate putem blagajne (dnevnice,korištenje privatnog vozila u službene svrhe i slično) za koje je potrebno predavati JOPPD obrazac od 01.01.2014.Aplikacija zahtjeva  WinXp ili viši operativni sustav sa instaliranim Microsoft .Net frameworkom. 

Aplikacija je uspješno certificirana kod VeriTest-a za certifikat Microsoft Platform Test for ISV Solutions (Windows Client i Managed Code).