Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

 

StatusPro.HR.Služba zaštite na radu

Uvod

Modul „StatusPro.HR.Služba zaštite na radu“ sastavni je dio aplikacije za upravljanje ljudskim potencijalima „StatusPro.HR“ te direktno koristi podatke iz zajedničke baze koji se kreiraju i ažuriraju u drugim modulima kao što su npr. podaci o osobama, podaci o zapošljavanju, raspoređivanju na radna mjesta i dr. U ovom modulu kreiraju se i ažuriraju podaci specifični za službu zaštite na radu.   

I dio

Opće evidencije i šifrarnici

 •  Poslovi prema zahtjevima zaštite na radu
 •  Grupe poslova prema zahtjevima zaštite na radu
 •  Obvezna osposobljavanja za zaštitu na radu
 •  Ovlaštene osobe za osposobljavanje za zaštitu na radu
 •  Vrste liječničkih (zdravstvenih) pregleda
 •  Liječnici, dr. medicine/specijalisti medicine rada
 •  Zdravstvene ustanove
 •  Ocjene radne sposobnosti
 •  Uzroci promjene radne sposobnosti
 •  Vrste cijepljenja
 •  Grupe zdravstvenog nadzora

Radna mjesta prema zahtjevima zaštite na radu

 •  Povezivanje radnih mjesta s grupom poslova prema zahtjevima ZNR
 •  Pregled karakteristika radnog mjesta prema zahtjevima ZNR
 •  Pregled radnih mjesta s posebnim uvjetima rada
 •  Pregled radnih mjesta s neposrednom opasnošću od invalidnosti
 •  Pregled radnih mjesta s opasnošću od smanjenja radne sposobnosti
 •  Pregled radnih mjesta sa stažom s povećanim trajanjem
 •  Pregled radnih mjesta s noćnim radom
 •  Pregled radnih mjesta s radom s računalom
 •  Pregled radnih mjesta sa zahtjevom za sanitarnom iskaznicom
 •  Popis radnika na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada
 •  Popis radnika na radnom mjestu s neposrednom opasnošću od invalidnosti
 •  Popis radnika na radnom mjestu s opasnošću od smanjenja radne sposobnosti
 •  Popis radnika na radnom mjestu sa stažom s povećanim trajanjem
 •  Popis radnika na radnom mjestu s noćnim radom
 •  Popis radnika na radnom mjestu s radom s računalom
 •  Popis radnika na radnom mjestu sa zahtjevom za sanitarnom iskaznicom

 

Ovlaštenici, povjerenici i koordinatori za zaštitu na radu

Evidencija liječničkih (zdravstvenih) pregleda

 •  Evidencija liječničkih (zdravstvenih) pregleda
 •  Prijava predloška za izvanredni liječnički pregled
 •  Programsko kreiranje liječničkih (zdravstvenih) pregleda
 •  Popis zaposlenika za liječnički (zdravstveni) pregled
 •  Popis zaposlenika bez vrijedećeg liječničkog pregleda
 •  Ispis uputnica za liječnički pregled (RA-1, NR-1)
 •  Ispis evidentiranih liječničkih (zdravstvenih) pregleda
 •  Ispis prema ocjeni radne sposobnosti
 •  Ispis prema uzroku promjene radne sposobnosti
 •  Ispis prema zdravstvenoj ustanovi
 •  Ispis prema liječniku
 •  Upisnik o redovitim lječničkim pregledima čuvara i zaštitara

 

Evidencija sanitarnih pregleda i cijepljenja, sanitarne iskaznice

 •  Sanitarni pregledi s podacima o cijepljenju, ispis
 •  Evidencija cijepljenja
 •  Popis zaposlenika za sanitarni pregled
 •  Popis zaposlenika bez vrijedećeg sanitarnog pregleda
 •  Ispis sanitarnih pregleda bez podataka o cijepljenju

 

Evidencija obveznog osposobljavanja za zaštitu na radu

 •  Evidencija osposobljavanja za zaštitu na radu s provjerom praktične osposobljenosti
 •  Evidencijski karton o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (EK-1)
 •  Potvrda o osposobljenosti za rad na siguran način
 •  Zapisnik o provjeri praktične osposobljenosti za rad na siguran način
 •  Uvjerenje o osposobljenosti za zaštitu od požara
 •  Popis zaposlenika za osposobljavanje za zaštitu na radu
 •  Popis zaposlenika bez vrijedećeg osposobljavanja za zaštitu na radu
 •  Ispis evidentiranih osposobljavanje za zaštitu na radu
 •  Popis zaposlenika bez vrijedećeg zahtjevanog osnovnog obrazovanja
 •  Popis zaposlenika bez vrijedećeg zahtjevanog dodatnog obrazovanja

 

Radnici na poslovima s posebnim uvjetima rada

 •  Pregled radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada
 •  Evidencijski karton o radniku raspoređenom na poslove s posebnim uvjetima rada (EK-2)

 

Radnici na poslovima koji se obavljaju noću

Radnici koji rade s računalom

Radnici koji moraju obavljati sanitarne preglede

Radnici bez posebnih uvjeta i zahtjeva, ostali radnici

 

Radnici koji pripadaju posebno osjetljivoj skupini

 •  Pregled radnika iz posebno osjetljive skupine prema Zakonu o zaštiti na radu
 •  Popis radnika iz posebno osjetljive skupine prema Zakonu o zaštiti na radu
 •  Popis radnika iz posebno osjetljive skupine prema Zakonu o zaštiti na radu po vrstama
 •  Popis radnika iz osjetljive skupine na RM s posebnim uvjetima rada, noćnom radu i dr.

 

II dio

Evidencija ozljeda na radu i oboljenja (EK-3, OIR-1, OIR-2, GI)

Evidencija o ispitivanju oruđa za rad (EK-4, OIR-3)

Evidencija o ispitivanju radne okoline (EK-5)

Evidencija osobnih zaštitnih sredstava (EK-6)

 

Administrator

 •  Parametri modula "Služba zaštite na radu"
 •  Prijava novih korisnika, šifri i prava
 •  Zabrana ulaska u pojedinu opciju izbornika
 •  Zabrana ulaska u pojedinu formu/izvještaj