Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

 
VAŽNO
Program sadrži sve elemente zahtjevane prema članku 4 stavak 4 Zakona o radu NN 149/09, odnosno Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima.

Upute za vođenje evidencija o radnicima u našim aplikacijama sukladno važećem Zakonu o radu (NN 149/09) možete preuzeti sa Upute (PDF 1,4 MB zip datoteka).
 
 
 
Program Kadrovska evidencija ( PowerPoint prezentacija - veličina 7 MB ) omogućuje vođenje svih podataka zaposlenih i drugih osoba.
Može se koristiti kao odvojeni modul, ali je u sklopu integriranog sustava Upravljanje ljudskim resursima omogućen viši stupanj automatizacije jer su podaci iz Kadrovske evidencije direktno dostupni u Proračunu plaća i ostalim modulima integriranog sustava.

U ponudi imamo verzije programa vezane za slijedeće baze podatka:
  • Visual FoxPro
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle
U bilo kojem trenutku moguće je cjelovito prebacivanje iz jedne od gore navedenih baza podatka u drugu, što može koristiti za arhiviranje podataka ili za potrebe drugih informacijskih sustava.

Pregled značajki programa
Opće evidencije
-županije, općine, poslovna cjelina, radne jedinice, mjesta troška, razvrstavanje prema NKD, specifikacija radnih mjesta po MT
-vrste radnih odnosa, staža, specifikacija radnih mjesta, radni kalendari ,mjesečni, godišnji fond sati...
-stupanj stručne spreme, zanimanja, titule, završene škole, stručni ispiti, specijalizacije, ...
-građanski status, državljanstvo, narodnost, ulice, poštanski brojevi,...
Podaci o zaposlenicima
-osobni podaci(ime, prezime, JMBG, adresa, spol, datum rođenja, općina prebivališta, ...)
-raspored (radna jedinica, mjesto troška, radno mjesto, vrsta radnog odnosa, ...
-ostvareni radni staž (staž s punim i povećanim trajanjem, u poduzeću, van poduzeća, ...)
-radni staž po ostalim osnovama (dokupljeni staž, domovinski rat, ...)
-podaci iz raznih dokumenata (osobna iskaznica, zdravstvena iskaznica, podaci o MIO, radna knjižica, ...)
Kronološko praćenje promjena
-praćenje promjena radnog odnosa, rasporeda (MT, radno mjesto, radno vrijeme, ...)
-evidencija odsustava - prisustva (godišnji odmori, bolovanja, plaćeni - neplaćeni dopusti, ...)
-promjene podataka za osobne odbitke, adrese stanovanja, ...
-praćenje promjena radne sposobnosti (invaliditeta), liječnički pregledi, ...
Razne - ostale evidencije
-evidencija podataka za PK karticu
-evidencija osiguranih i ostalih članova obitelji
-evidencija jubilarnih nagrada
-knjiga dolazaka - odlazaka (matična knjiga)
-podloga za pravo na dane godišnjeg odmora (početni, na radni staž i radno mjesto, ...)
-...
Razne obrade
-obrada radnog staža na zadani dan za: obračun plaće, za dane godišnjeg odmora, jubilarne nagrade, za MIO godišnji i ukupno, ...
-obrada mjesečnog i godišnjeg fonda sati u odnosu na vrstu radnog kalendara (smjene)
-obračun prava na dane godišnjeg odmora te iskorištenih dana godišnjeg odmora
-obračun ostalih dana odsustva, ...
Izvještaji
-popisi zaposlenika po raznim elementima i razinama (predefinirani i po vlastitom izboru), kao npr:
      -po MT, organizacijskim jedinicama, radnim mjestima, radnom stažu, prebivalištu...
      -popis dolazaka - odlazaka,
      -zaposlenika na određeno - neodređeno, popis umirovljenika, ...
-obrasci RAD -1, RAD -1G
-razna brojna stanja na određeni dan
-fluktuacije zaposlenih (brojna stanja kroz određena razdoblja)
-...
Generator tablica i pojedinačnih izvještaja
-"Rječnik podataka i izraza" (cca. 600 predefiniranih) s mogučnošću vlastitog definiranja istih -generiranje tablica pomoću "rječnika podataka" (pregled, ispis i prijenos podataka u EXCEL, WORD, ...)
-generiranje pojedinačnih izvještaja po vlastitom izboru uz pomoć "rječnika podataka" kao što su npr. nalozi, rješenja, odluke, ugovori, potvrde i sl.
Arhiviranje i održavanje programa
-programsko arhiviranje podataka
-mogućnost dogovora o održavanju programa (nove verzije - nadogradnja, savjeti, ...)

PowerPoint prezentacija (veličina 7 MB)