Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

 

Arhivsku građu koja u tvrtkama iz godine u godinu postaje sve veća i obimnija (što

zahtijeva adekvatan arhivski prostor) moguće je digitalno obraditi (skenirati) i time

uštedjeti prostor, a osim toga pronalaženje dokumenata je praktično trenutačno bez potrebe

odlaska u arhive i traženje željenog dokumenta.

Potrebno je samo odabrati CD sa odgovarajućom godinom i upisati tražene kriterije za

odabir željenog dokumenta.

 

Program "Status - Preglednik digitalnih arhiva " namijenjen je traženju i pregledavanju

arhiviranih dokumenata na CD-u. 

Osim toga postoji mogućnost da se arhivirani CD-ovi kopiraju na server i na taj način sve korisnici koji imaju prava na pristup određenoj grupi dokumenata moguiste pretraživati i pregledavati.

 

Surađujemo sa tvrtkom “Mikrofilm d.o.o.” iz Rijeke koja vrši digitalizaciju  i mikrofilmiranje dokumenata.

 

Svaki CD ima određenu strukturu zapisa (indexe-atribute) po kojima se može vršiti pretraživanje. Pretraživanje je brzo i prilagođeno krajnjem korisniku.

 


Nakon odabranog dokumenta pojavljuje ekran koji omogućava detaljniji  pogled u dokument i

manipulaciju sa istim. (zoom, scroling, rotacija, tisak).
 
 
Podržani operacijski sustavi
Aplikacija je testirana za Windows platfome - Windows 95,98,NT,XP