Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Aplikacija Materijalno poslovanje omogućuje višekorisnički rad za praćenje poslovnih događaja vezanih za promjenu količina i vrijednosti na skladištima.
Osnovne mogućnosti aplikacije
 • Održavanje tabela matičnih podataka :
 • skladišta
 • dobavljača i kupaca
 • jedinica mjera
 • materijala
 • konta
 • mjesta troška
 • izrada početnih stanja
 • evidencija o zaprimanju materijala po skladištima i utrošku materijala po mjestima troška
 • kalkulacija izlaznih cijena po metodi prosječne ili zadnje cijene
 • automatske nivelacije cijena
 • trenutno ažurno stanje na skladištu (količinski i finacijski)
 • izrada probnih inventura
 • izrada inventura sa automatskom izradom dokumenata o manjku ili višku
 • otpisi
 • međuskladištenje
 • reversi
 • mogućnost otvaranja poslovnog razdoblja i kronološka rekonstrukcija dokumenata
 • analitička kartica materijala
 • izvještaji po raznim kriterijima
 • kontima
 • mjestima troška
 • podgrupama materijala
 • ulazima
 • izlazima
 • proizvoljan broj skladišta
 • autorizirani pristup pojedinom skladištu
Podržani operacijski sustavi
Aplikacija je testirana za Windows platfome - Windows 95,98,NT,2000,XP.
Verzije
Materijalno poslovanje je razvijeno za Visual FoxPro i za Oracle bazu podataka.