Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Program Obračun kamata omogućava izračun kamata po :
  • godišnjim zakonskim zateznim kamatama,
  • eskontnim stopama,
  • po proizvoljnim stopama definiranih od strane korisnika za bilo koje poslovno razdoblje za koje su definirane kamatne stope.

 

Program zadovoljava nove zakonske propise od 20.07.2004. godine, prema Zakonu o kamatama N.N. br.94/04.

Omogućen je obračun za proizvoljan broj tvrtki (knjigovodstveni servisi) i proizvoljan broj poslovnih parntera.

Uz tisak računa za kamate, omogućen i tisak opomena. Kamate se mogu obračunavati nezavisno od modula "Fakturiranje roba i usluga " ili mogu biti povezane sa neplaćenim računima poslovnih partnera vezanih na datume dospijeća


Podržani operacijski sustavi
Aplikacija je testirana za Windows platfome - Windows 95,98,NT.