Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Aplikacija omogućuje unos i ispis virmana, preuzimanje datoteka s virmanima iz drugih aplikacija npr. aplikacije Proračun plaća ili Knjiga ulaznih računa, pripremu datoteka za podnošenje putem magnetnog medija ili Interneta (EZaba, PBZCOM@NET i ostale usluge Internet bankarstva za poduzeća), preuzimanje izvoda  i  pregled prometa po računu, evidenciju zbrojnih naloga i naloga s plaćama.

Aplikacija sadrži slijedeću funkcionalnost:


 Šifarnici (šifarnici nalogodavaca i primatelja)- vidi sliku

 Unos virmana  - vidi sliku

 Kreiranje zbrojnog naloga - vidi sliku

 Preuzimanje virmana iz drugih aplikacija - vidi sliku

 Preuzimanje izvoda- vidi sliku

 Evidencija zbrojnih naloga - vidi sliku

  • aplikacija omogućuje evidenciju datoteka zbrojnih naloga i naloga sa plaćama
  • pregled i ispis odabranog zbrojnog naloga
  • kopiranje odabranog zbrojnog naloga na magnetni medij
  • slanje odabranog zbrojnog naloga elektronskom poštom
  • pregled zbrojnih naloga prema statusu (provedeni, neprovedni potpisani, neprovedeni nepotpisani)

Aplikacija zahtjeva  Windows98/WinNt/Win2000/WinXp operativni sustav sa instaliranim Microsoft .Net frameworkom.